Tidskriften Vatten startsida

 

Sök:
Kort om VATTEN
Tidskriften VATTEN är ett organ för

Föreningen Vatten

och kommer ut 4 ggr/år. Vi publicerar tekniskt/vetenskapliga artiklar och notiser med bred täckning av vatten-området.

SYNPUNKTER EFTERFRÅGAS.
Vi vill gärna ha Dina synpunkter på vad som eventuellt inte fungerar eller vad som kan förbättras. Skicka till redaktören: Magnus.Persson@tvrl.lth.se

 


About The Journal of Water Management and Research (VATTEN)
VATTEN is published quarterly by the Swedish Association for Water. All papers have abstracts in English - approximately half are written in English. More info: use link on the left.

© Copyright Föreningen Vatten 2007. All rights reserved.

Powered by iPublishing