Tidskriften VATTEN

Vi publicerar tekniska och vetenskapliga artiklar och notiser med bred täckning av vattenområdet.

!! Annons-erbjudande !!

Under jubileumsåret (2019) erbjuder vi fyra annonser till priset av en. Kontakt redaktören Magnus.Persson@tvrl.lth.se (046-222 89 90) snarast om ni vill få extra bra exponering till vattensverige under 2019. Kostar endast 9000 kr för helsidesannons i alla fyra numren!

Sprid din kunskap!

  • Nå ut snabbt till hela vattensverige
  • Minimal insats – från några timmars arbete
  • Redaktionen ordnar en proffsig layout
  • Gratis och med spridning i hela världen

Skicka din artikel eller idé till redaktören: Magnus.Persson@tvrl.lth.se. Du kan läsa mer om hur du skriver under Instruktioner för författare.

Tidskriften VATTEN kommer ut med 4 nummer per år (normalt 15 mars, 15 juni, 15 oktober och 15 december). Läs senaste numret!

Senaste artiklarna